رندان سلامت می کند

1401/3/10 12:09:4710 خرداد 1401|

حدود ساعت 5:10 روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 از خانه حرکت کردم و قبل از ساعت 5:30 ماشین را در محل قرار پارک کردم. منتظر رسیدن افراد گروه ماندیم. آفتاب در حال طلوع بود که [...]