در مقایسه با سایر فعالین گردشگری، هزینه‌های مانوژا کمتر هست.  اگر این نکته هم در نظر بگیرید که برگزار کننده‌های برنامه‌های مانوژا همگی مربی حرفه‌ای و باسابقه هستند و چگونگی آموزش به کودکان و نحوه برخورد با مسائل مختلف بچه‌ها رو سال‌هاست تمرین کردند، متوجه خواهید شد که هزینه‌ها خیلی هم به صرفه هستند.