شماره کارت و شبا و سایر اطلاعات حساب بعد از ثبت‌نام نهایی نمایش داده می‌شه.