همه مانوژایی‌ها افرادی متعهد، خانواده‌دوست و عاشق طبیعت هستند. اگر غیر از این باشند، مسلماً بعد از یکی دو برنامه از جمع ما طرد خواهند شد. می‌تونید گزارش برنامه‌ها رو ببینید تا بیشتر با جامعه مانوژایی‌ها آشنا بشید. اگر دوست دارید بیشتر بشنوید، با ما تماس بگیرید تا با هم گپ بزنیم.