اصلاً اینطور نیست. هر شخصی که به کودک، طبیعت و خانواده احترام میزاره می‌تونه مانوژایی بشه و در برنامه‌ها حضور داشته باشه.