در برنامه‌های مانوژا حتی بچه‌های یک ساله هم با پدر مادرها شرکت می‌کنن و بچه‌های 4 ساله به تنهایی در برنامه‌ها حضور دارند. اصلاً نگران نباشید و اجازه بدید بچه‌ها تجربه کنن و یاد بگیرن. می‌تونید برای شروع در یکی از برنامه‌های خانوادگی حضور داشته باشید.