برای ثبت‌نام در دوره‌های حرفه‌ای کوهنوردی و دوچرخه‌سواری نیاز به تأیید مربی هست. برای این منظور با عموعلی یا عموسهیل تماس بگیرید.