چون اغلب مانوژایی‌ها خیلی فعال و مشتاق هستند، برنامه‌های مانوژا خیلی زود تکمیل ظرفیت میشن. اگر تمایل به شرکت در برنامه‌ای دارید و هنوز ظرفیت داره، سریع برای ثبت‌نام اقدام کنید.