در صورتی که فرد یا افراد دیگری در لیست رزرو باشن و جایگزین فرد یا افراد ثبت‌نام شده بشه، مشکلی نیست. در این خصوص باید با عمو علی یا عموسهیل هماهنگی تلفنی انجام بدید.