ما دوست نداریم مشکلات مالی باعث بشه از مانوژا دور بمونید. برای همین در بعضی برنامه‌ها که هزینه بالایی دارند، تلاش کردیم با همکاری با موسسه‌های مالی، پرداخت قسطی رو ممکن کنیم. این شرایط در فرم ثبت‌نام این برنامه‌ها توضیح داده شده و قابل انتخاب هستند.