بنا به شرایط متغیر بعضی برنامه‌ها، بعضی اطلاعات بخصوص ممکن هست دیرتر قرار داده بشن یا حتی بعدا به روزرسانی بشن. به تیم مانوژا اعتماد داشته باشید و اگر موردی خیلی براتون مهم هست، حتما با عموعلی یا عموسهیل تماس بگیرید و بپرسید.