سورن کی‌یرکگور را در کنار فردریش نیچه دو ستون اصلی اندیشه‌ی پست‌مدرن می‌دانند. که البته هر دو نیز زمان حیات‌شان روی خوشی از جامعه ندیدند و در میانه‌های قرن بیستم خوانده شدند و اثر گذاشتند. میراث هر دو، پیدا کردن راه‌های جایگزین فلسفیدن، به جز عقل‌گرایی مدرن بود.

کیرکگور شاید اولین فیلسوفی باشد که از تنهایی انسان صحبت کرد. از اینکه فرد می‌تواند از کلی و از عقل فراتر رود. از اینکه اضطراب و دلهره مودهای مهمی‌اند که چیزهایی زیادی درباره‌ی انسان بودن‌مان را هویدا می‌کنند و برای همین هم، در قرن بیستم انگیزه‌بخش بسیاری از فیلسوفان و روان‌شناسان شد.

در این جلسه قرار است راجع به مهم‌ترین اثرش، ترس‌ولرز، صحبت کنیم و از ارتباط روان‌شناسی و فلسفه. از اینکه احساسات‌مان چه ارتباطی با اندیشه‌هایمان دارند.

نکات و جزئیات

  • برای کیا مناسبه؟ بزرگسال

  • کی کجا باشیم؟

    حضوری: دوشنبه ساعت 17، موسسه سایه سرو آزاد

    آنلاین: دوشنبه ساعت 17 گوگل میت

  • مدت زمان کارگاه چقدره؟ 2 ساعت

مهلت ثبت‌نام این برنامه تموم شده، برنامه‌های و سفرهای جدید مانوژا رو از اینجا ببین!

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!
  1. لاوان لبافی 9 بهمن 1402 ساعت 12:01 ب.ظ - پاسخ

    تک جلسه کمه