در کارگاه پیدایش قرار است در باغ مانوژا دور هم جمع بشیم اما این بار سفری متفاوت کنیم.
سفری که در ۲۴ ساعت میلیون ها و میلیاردها سال را در دل داستان، گپ و گفت، سوال و باز هم سوال و به جای پاسخ خلق و کشف و شگفتی که خودمان به آن خواهیم رسید را تجربه کنیم.

کارگاه ۲۴ ساعته پیدایش دوره اول به نام «رد پا» شامل چهار کارگاه مجزا و در عین حال پیوسته است که هر کارگاه از بخش داستانی، گفتگو و فعالیت هنری تشکیل می شود.

کارگاه اول را با روایتی از پیدایش جهان شروع می کنیم. در فضای داستان و در دل تاریک شب از نقطه صفر آفرینش سفر می کنیم. شاهد تولد و مرگ اولین ستاره ها، به وجود آمدن کهکشان ها و سیاره ها هستیم تا تولد خورشید و زمین خودمان…
به باغ می رویم، سیاره ای نورانی در انتظار هر مسافر زمان است تا سیاره شخصی او شود. فعالیت این بخش نقاشی با ماسه رنگی بر روی سیاره های نور است.
بعد از شام کارگاه دوم با روایت سایه ها آغاز می شود. داستان زمین و تحوالت آن را می شنویم. شاهد پیدایش اولین نشان حیات روی زمین هستیم تا پایان عصر یخبندان و هزاران موجود زنده اعماق اقیانوس ها.
موجود عجیب خود را اول در ذهن ترسیم می کنیم. بعد اگه دل مان خواست طرحی از آن می زنیم و با کمک بازیافت های خاصی که برای حجم سازی جمع شده و سیم مفتول و … موجود عجیب خودمان را می سازیم.
روز دوم
کارگاه سوم با معرفی خط کش قد کائنات آغاز می شود. از نقطه صفر سفرمان را مرور می کنیم و نشانه ها را بر خط کش می گذاریم. به سفرمان ادامه می دهیم. تا حیات روی خشکی و پیدایش اولین رد پا که شبیه رد پا انسان است.
به عنوان اولین انسان های روی زمین یک بار دیگر داستان پیدایش را در دل اسطوره ها جستجو می کنیم.
در کارگاه چهارم از دریچه زندگی مدرن و دنیای خودمان اسطوره ها را باز می شناسیم. در دل گفتگو ها آیین و مرام نامه گروهی که در دل تجربه ای مشترک حال یک قبیله را دارد، می سازیم.
نشان و توتم گروه خود را در طبیعت به یادگار می گذاریم و به دست باد می سپریم تا

زمانش در دوره بعدی پیدایش «چرخ فلک» باز دیدار کنیم.

نکات و جزئیات

  • کجا برگزار میشه؟ باع مانوژا (سوهانک)

  • کی برگزار میشه؟ روز 22 تیر 1402 ساعت 18 تا 23 تیر ساعت 15

  • چی همراهمون باشه؟ در گروه اعلام میشه

  • کی کجا باشیم؟ ساعت 16:30 پارک پردیسان

  • چطوری میریم؟ با وسیله حمل و نقل عمومی

  • کجا میخوابیم؟ چادر های مانوژا (توی باغ)

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!