پیاده‌روی تو مسیر زیبا و جنگلی مرداب هسل، می‌تونه یه روز معمولی رو تبدیل بکنه به یه خاطره. یه روزی که به جای ترافیک توی پیچ‌و‌خم جاده شروع میشه و به جای خاکستریِ شهر به مسیری هزار رنگ می‌رسه که درخت‌های دل به پاییز داده‌ش هوش از سر می‌برند…
” تو ای که گفتنت وزیدن نسیم‌هاست بر درخت‌ها
به من بگو، بگو
چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه‌ها؟ ”

نکات و جزئیات

  • برای کیا مناسبه؟ خانواده

  • کی کجا باشیم؟ پنجشنبه ساعت 6 صبح پارکینگ شمالی پارک پردیسان

  • کی برمیگردیم؟ پنجشنبه شب

  • با چه وسیله‌ای میریم؟ وسیله عمومی

  • حدالنصاب برنامه چقدره؟ 28 نفر

مهلت ثبت‌نام این برنامه تموم شده، برنامه‌های و سفرهای جدید مانوژا رو از اینجا ببین!

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!