در دومین جلسه از نشست های فلسفی (مانوژا و فلسفیدن) راجع‌به افلاطون، مهم ترین شاگرد سقراط و اولین فیلسوفی که تلاش کرد به صورت نظام‌مند بنویسد و البته متن هایش به دست ما رسید گپ میزنیم. خواندن گفت و گو‌ های افلاطون با باقی برو بچه های یونان از لذت بخش ترین کار هاست. در این جلسه از افلاطون و استاد فقیدش حرف میزنیم و چند محاوره معروفش را باهم میخوانیم

برای ثبت نام پکیج 10 جلسه‌ای نشست های فلسفی “اینجا” کلیک کنید.

نکات و جزئیات

  • کجا برگزار میشه؟ جلسات حضوری در دفتر مانوژا در محدوده یوسف آباد برگزار می شود.

  • کی برگزار میشه؟ روز 24 تا 27 تیر 1402 ساعت 19 تا 21

  • ظرفیت این جلسه چقدره؟ پانزده نفر

  • چی همراهمون باشه؟ لیوان شخصی برای احترام به محیط زیست، کاغذ و قلم

مهلت ثبت‌نام این برنامه تموم شده، برنامه‌های و سفرهای جدید مانوژا رو از اینجا ببین!

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!