جمعه از مسیر درکه میریم قله دوشاخ
ترجیحا ماشین نیارید، جای پارک بد پیدا میشه

نکات و جزئیات

  • برای کیا مناسبه؟

    • نوجوان
    • بزرگسال
  • کی کجا باشیم؟

    جمعه ۴:۴۵ صبح میدان درکه

مهلت ثبت‌نام این برنامه تموم شده، برنامه‌های و سفرهای جدید مانوژا رو از اینجا ببین!

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!