کارگاه شناخت تجهیزات کوهنوردی

1401/3/29 17:38:3429 خرداد 1401|

- کارگاه آموزشی همراه با ارائه مدرک معتبر
- ویژه علاقمندان به طبیعت
- یکشنبه 5 تیر 1401