گزارش صعود به قله کاسونک

1400/4/12 12:26:559 تیر 1400|

گروه روز پنج‌شنبه طبق تقویم دماوند، قله میشینه‌مرگ را دیروز یعنی پنج شنبه 3 تیر 1400 صعود کرده بودند. اما به دلیل شلوغی و ...، قرار شد ما بریم قله کاسونک. صبح ساعت ۵ [...]