صعود به قله علم کوه

1401/5/22 5:03:2820 مرداد 1401|

- برنامه چهار روزه صعود به دومین قله بلند ایران
- ویژه بزرگسال و نوجوان بالاتر از 14 سال
- 27 تا 29 مرداد 1401