عسلویه

بیا این جا گم شویم!

1400/11/24 6:05:4224 بهمن 1400|

تازه به هم رسیده بودیم. خانواده‌های جدید، بچه‌های جدید؛ و چهار روز پیش روی‌مان بود. که می‌توانست از بهترین روزهای عمرمان باشد یا برعکس. قرارمان دیدار در سالن ترانزیت فرودگاه بود. هواپیما تاخیر داشت و [...]

بازگشت به بالا