بر بلندای خیال

1402/4/16 13:15:0310 تیر 1402|

ما خیلی بودیم! ما خیلی بودیم! هرکداممان در جایی از این سرزمین، غرق در روز مرگی و استمرار و استمرار، نگاهمان که به آن دورها، به قامت بلندش که می‌افتاد، خیالی کم‌رنگ و گذرا [...]