با من خیال کن!

1400/11/5 8:37:435 بهمن 1400|

دیدار تو کشتزار نور است... فکر کن یک عمممر شب‌هایت را توی آپارتمان صبح کرده باشی... الان رسیده‌ای به یک جایی که از تاریکی چشم چشم را نمی‌بیند. دریا که هیچ، نیم‌ متر جلوتر از [...]