جمعه 15 تیر دست تو دست خانواده میریم لالون تا با یه طبیعتگردی خانوادگی حسابی حال و هوامون رو عوض کنیم و از سرسبزی و قشنگی محیط لذت ببریم😍

نکات و جزئیات

  • برای کیا مناسبه؟ خانواده

  • کی کجا باشیم؟

    توی گروه اعلام میکنیم

  • کی برمیگردیم؟ تا عصر

  • چقدر ظرفیت داریم؟ 40 نفر

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!